Major Teuta Nimani ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes SHGPK- së dhe laboratorit “Prolab” në Prishtinë

Sot me datë 17 Dhjetor 2020, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes SHGPK- së dhe laboratorit “Prolab” në Prishtinë. Marrëveshja ka për qëllim mundësinë e shërbimeve laboratorike me zbritje për antëtaret e SHGPK-së , me analiza ,si brenda ashtu edhe jashtë vendit.

Today, on December 17, 2020, the President of the AWKP Major Teuta Nimani signed the Cooperation Agreement between the AWKP and the laboratory "Prolab" in Pristina. The agreement aims to provide discounted laboratory services to AWKP members, with analyzes ,both inside and outside the country.

Comments are closed.