Sot me datë 18 Shkurt 2021, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, ne vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit të radhës mes SHGPK- së dhe Poliklinika“PHARM AORTA” në Ferizaj

Sot me datë 18 Shkurt 2021, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, ne vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit të radhës mes SHGPK- së dhe Poliklinika“PHARM AORTA” në Ferizaj.
Marrëveshja ka për qëllim mundësinë e shërbimeve me zbritje për antëtaret e SHGPK-së .
Today, on February 18, 2021, the President of the AWKP , Major Teuta Nimani, in the course of the activities of the AWKP, has signed the next Cooperation Agreement between the AWKP and the Polyclinic “PHARM AORTA” in Ferizaj.
The agreement aims to provide discounted services to AWKP members.
 
 
 
 
 
 

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë