Menaxhimi i stresit dhe traumës në vendin e punës

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, sot më datë 18 prill 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka vazhduar ditën e katër të trajnimit “Menaxhimi i stresit dhe traumës në vendin e punës”.
Trajnimi do të organizohet për dy javë me radhë ku do të kenë mundësi shumë zyrtarë të marrin pjesë në këtë trajnim shumë të rëndësishëm i cili lighërohet nga ligjëruesu ndërkombëtar, ekspert i kësaj fushe.


In the row of its activities, today, April 18, 2024, the Association of the Women in Kosovo Police in cooperation with the Training Division of the GPD and with support from UNOPS in Kosovo, continued the fourth day of the training”Stress Management” training and trauma in the workplace”.
The training will be organized for two weeks, where many police officers will have the opportunity to participate in this very important training, which will be delivered by an international lecturer, an expert in this field.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë