Në vazhdën e aktiviteteve, sot më datë 6 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim

Në vazhdën e aktiviteteve, sot më datë 6 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, ka vazhduar diten e dytë të ligjëratës inkurajuese për zyrtaret policore të cilat do t’i nënshtrohen pocesit të gradimit për graden Rreshter.
Ky aktivitet i ShGPK-së do të vazhdoj për disa ditë me radhë.


Following the activities, today March 6, 2024, the Women Association of Kosovo Police in cooperation with the Training Division of the GPD and with the support of INL the American Embassy in Kosovo, continued the second day of the lecture for encouraging police officers which will be going to the promotion process for the rank of Sergeant.
This activity of ShGPK will continue for several days in a row.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë