Në vazhdën e aktiviteteve të saj, sot më datë 5 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, sot më datë 5 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, ka filluar ligjeratat inkurajuese për zyrtaret policore të cilat do t’i nënshtrohen pocesit të gradimit për graden Rreshter.

Ky aktivitet i ShGPK-së do të vazhdoj për disa ditë me radhë.

In the course of its activities, today on the 5th March 2024, the Women Association of the Kosovo Police, in cooperation with the Training Division of the GPD and with the support of INL, the American Embassy in Kosovo, has started encouraging lectures for police officers who will be going through the promotion process for the rank Sergeant.

This activity of AWKP will continue for several days in a row.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë