Sot me datë 27/06/2023, Kryetarja e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosoves Major Teuta Nimani priti në takim Ambasadorin Michael Davenport, Shef I Missionit të OSBE-së në Kosovë

Sot me datë 27/06/2023, Kryetarja e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosoves Major Teuta Nimani priti në takim Ambasadorin Michael Davenport, Shef I Missionit të OSBE-së në Kosovë.
Qellimi i vizitës ishte për tu njoftuar për se afermi me të arriturat dhe aktivitetet e ShGPK-së.
Ambasadori e përgëzoj kryetaren për sukseset e ShGPK-se dhe inkurajoj të vazhdoj tutje duke I ofruar përkrahje dhe bashkpunim në ngritjen dhe fuqizumin e rolit të gruas brenda institucionit.


Dana 27. juna 2023. godine, predsednica Udruženja žena Kosovske policije, major Teuta Nimani, ugostila je ambasadora Majkla Devenporta, šefa Misije OEBS-a na Kosovu.
Svrha posete je bila informisanje o dostignućima i aktivnostima ovog udruženja.
Ambasador je čestitao predsednici na uspehu UŽKP i ohrabrio je da nastavi sa radom ponudivši joj podršku i saradnju u podizanju i jačanju uloge žena u instituciji.


Today, on 06/27/2023, the President of the Kosovo Police Women’s Association, Major Teuta Nimani, hosted Ambassador Michael Davenport, Head of the OSCE Mission in Kosovo.
The purpose of the visit was to inform about the achievements and activities of the AWKP.
The ambassador congratulates the chairwoman for the successes of the AWKP and encourages her to continue by offering her support and cooperation in raising and strengthening the role of women within the institution.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë