Mbrojtja e shëndetit në vendin e punës

Me datën 23 qershor 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin e radhës me temë “Mbrojtja e shëndetit në vendin e punës”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin stafi i Policise së Kosovës nga rajone të ndryshme.

Udruženje žena Policije Kosova je 23. juna 2023. godine, u koordinaciji sa Odeljenjem za obuku Generalne policijske uprave i uz podršku INL Američke ambasade na Kosovu, održalo obuku na temu „Zdravstvena zaštita na radnom mestu”

On June 23, 2023, the Kosovo Police Women’s Association, in coordination with the Training Division of the GPD and with the support of INL, the American Embassy in Kosovo, held the next training on the topic “Health protection in the workplace”.

Participants in this training were Kosovo Police staff from different regions.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë