Sot me datë 22 shkurt 2024, Kryetarja e SHGPK-së Major Teuta Nimani së bashku me bashkëpuntorët e saj, në vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së

Sot me datë 22 shkurt 2024, Kryetarja e SHGPK-së Major Teuta Nimani së bashku me bashkëpuntorët e saj, në vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit në mes SHGPK- së dhe Dr. Luljeta Hetemi Poliklinika “Pinea Medical Center” e cila ofron shërbimet sic janë( dhënia e mostrave dhe testimi laboratorik, shërbimet laboratorike …

Sot me datë 22 shkurt 2024, Kryetarja e SHGPK-së Major Teuta Nimani së bashku me bashkëpuntorët e saj, në vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së Read More »