,

Sot me datë 22 shkurt 2024, Kryetarja e SHGPK-së Major Teuta Nimani së bashku me bashkëpuntorët e saj, në vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së

Sot me datë 22 shkurt 2024, Kryetarja e SHGPK-së Major Teuta Nimani së bashku me bashkëpuntorët e saj, në vazhdën e aktiviteteve të SHGPK-së ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit në mes SHGPK- së dhe Dr. Luljeta Hetemi Poliklinika “Pinea Medical Center” e cila ofron shërbimet sic janë( dhënia e mostrave dhe testimi laboratorik, shërbimet laboratorike biokimike-hematologjike, mikrobiologjike).
Kjo marëveshje ka për qëllim mundësinë e shërbimeve mjeksore me zbritje për anëtarët e SHGPK-së dhe familjarëve të tyre.


Today, on the 22nd February 2024, the President of AWKP Major Teuta Nimani, together with her colleagues, in the line of the activities of AWKP, signed the Cooperation Agreement between AWKP and Dr. Luljeta Hetemi Polyclinic “Pinea Medical Center” which offers services as they are (giving samples and laboratory testing, biochemical-hematological, microbiological laboratory services).
This agreement is aimed at the possibility of discounted medical services for AWKP members and their families.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë