Gratë në sektorin e sigurisë dhe ballafaqimi me sfidat

Sot, me datë 15 shkurt 2024, Shoqata e Grave tê Policisë së Kosovës me mbështetjen e INL Ambasada Amerikane në Kosovë, ka organizuar tryezen e rrumbullakët “Gratë në sektorin e sigurisë dhe ballafaqimi me sfidat” .
Ne këtë event të pranishëm kanë qenë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe përfaqësues të Institucioneve të Sigurisë së Republikes së Kosovës.
Gjatë takimit u diskutuan tema të ndryshme që kanë tê bëjn me gratë në sektoret e sigurisë, ballafaqimi me sfida dhe si të tejkalohen ato.
Takimi u vlerësua lartë nga të pranishmit duke falendëruar shoqaten për mundësin e organizimit të kësaj tryeze dhe njëherit bashkarisht u zotuan që takimet e tilla të mbahen me shpesh dhe të adresohen çeshtjet që kanë të bëjn me këto fusha.
Shoqata vazhdon të jetë përkushtuar në fuqizimin e gruas brenda PK-së dhe bashkpunimin me partneret vendor dhe ndërkombëtar.


Today, on February 15, 2024, the Women Association of Kosovo Police with the support of INL, the American Embassy in Kosovo, has organized the round table “Women in the security sector and facing the challenges”.
Representatives of International Organisations and representatives of the Security Institutions of the Republic of Kosovo were present at this event.
During the meeting, various topics were discussed related to women in the security sectors, facing challenges and how to overcome them.
The meeting was highly appreciated by those who were present, thanking the association for the opportunity to organize this round table, and at the same time, they pledged to hold such meetings more often and to address the issues related to these areas.
The association continues to be dedicated to the empowerment of women within KP and cooperation with local and international partners.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë