Me datë 22 shkurt 2024, Kryetarja e Shoqatës se Grave tê Policisë se Kosovēs, Major Teuta Nimani është pritur në takim nga përfaqësuesja e EULEX, znj.Chiara Tagliani,

Me datë 22 shkurt 2024, Kryetarja e Shoqatës se Grave tê Policisë se Kosovēs, Major Teuta Nimani është pritur në takim nga përfaqësuesja e EULEX, znj.Chiara Tagliani, Këshilltare për Barazi Gjinore-Zyrja e Shefit të Misionit.
Qëllimi i takimit ishte bashkpunimi mes dy palëve.
Kryetrarja e ShGPK-së falënderoj për iniciativen përfaqësuen e EULEX-it, me ofrimin e mbështetjes profesionale me qëllim të ngritjes së pozitës së gruas brenda Policisë së Kosovës.


On 22 February 2024, the President of the Women Association of Kosovo Police Major Teuta Nimani, has been hosted in EULEX facility by the representative of EULEX, Mrs. Chiara Tagliani, Gender Advisor- Office of the Head of Mission.
The purpose of the meeting was cooperation between the two parties.
The President of AWKP highly appreciated the representative of EULEX for the initiative and for providing professional support in order to increase the position of women within Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë