Avancimi i grave në pozicionin vendimmarrës & Shkëmbimi i pervojave

Me datën 26 Janar 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Avancimi i grave në pozicionin vendimmarrës & Shkëmbimi i pervojave”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 19 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On January 26, 2022, the AWKP in coordination with the GDP Training Division and with the support of the INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Advancing Women in Decision Making & Exchanging Experiences.”

Participants in this training were 19 police officers from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë