March 1, 2023

Krimet Kibernetike

Me datën 26 janar 2023, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin zyrtar të Policise së Kosovës nga rajone të ndryshme. — On January 26, 2023, the AWKP in coordination with …

Krimet Kibernetike Read More »

Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës

Me datën 19 tetor 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin pjesëtaret nga rajone të ndryshme të Policisë së …

Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës Read More »

Krimet Kibernetike

Me datën 28 Qershor 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin zyrtar të Policise së Kosovës nga rajone të ndryshme. — On June 28, 2022, the AWKP in coordination with …

Krimet Kibernetike Read More »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës ka përmbyllur ligjëratën gjashtë ditore për zyrtarët policore të cilat do të nënshtrohen procesit të gradimit për gradën rreshter, duke ju ofruar mundësi të gjitha grave police që kanë të drejtën e aplikimit në këtë proces

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës ka përmbyllur ligjëratën gjashtë ditore për zyrtarët policore të cilat do të nënshtrohen procesit të gradimit për gradën rreshter, duke ju ofruar mundësi të gjitha grave police që kanë të drejtën e aplikimit në këtë proces. Realizimi i këtyre ligjëratave është bërë me përkrahjen i INL/Ambasadës Amerikane në …

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës ka përmbyllur ligjëratën gjashtë ditore për zyrtarët policore të cilat do të nënshtrohen procesit të gradimit për gradën rreshter, duke ju ofruar mundësi të gjitha grave police që kanë të drejtën e aplikimit në këtë proces Read More »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj sot më datë 27 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë…

Në vazhdën e aktiviteteve të saj sot më datë 27 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë ka vazhdu me ligjeratat inkurajuese për zyrtarët policore të cilat do të nënshtrohen pocesit të gradimit. Gjithashtu SHGPK është …

Në vazhdën e aktiviteteve të saj sot më datë 27 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë… Read More »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj ,sot më datë 19 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë

Në vazhdën e aktiviteteve të saj ,sot më datë 19 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë ,ka filluar ligjeratat inkurajuese për zyrtaret policore të cilat do t’i nënshtrohen pocesit të gradimit për graden Rreshter. Ky …

Në vazhdën e aktiviteteve të saj ,sot më datë 19 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë Read More »

Me datën 17 dhe 18 Mars 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin dy ditor me temë “Lidership”

Me datën 17 dhe 18 Mars 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin dy ditor me temë “Lidership”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 22 zyrtar policor dhe staf civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. — On March 17 …

Me datën 17 dhe 18 Mars 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin dy ditor me temë “Lidership” Read More »

Gratë në sektorin e sigurisë dhe ballafaqimi me sfidat

Me datën 22 shkurt 2022, SHGPK në bashkpunim me Divizionit te Trajnimeve dhe me mbështetjen e INL Ambasada Amerikane në Kosovë, ka organizuar tryezen e rrumbullaket “Gratë në sektorin e sigurisë dhe ballafaqimi me sfidat” . Ne këtë event të pranishëm kanë qenë përfaqësues të Institucioneve të Sigurisë së Republikes së Kosovës dhe partneret ndërkombëtarē. …

Gratë në sektorin e sigurisë dhe ballafaqimi me sfidat Read More »

Propozimi për Projekte

Me datën 09 Shkurt 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Propozimi për Projekte”. Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 25 zyrtarë nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës. — On February 09 ,2022, the AWKP in …

Propozimi për Projekte Read More »