Krimet Kibernetike

Me datën 26 janar 2023, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin zyrtar të Policise së Kosovës nga rajone të ndryshme.

On January 26, 2023, the AWKP in coordination with the Training Division of the GPD and with the support of INL the American Embassy in Kosovo, held a one-day training on the topic of “Cybercrimes”.

Participants in this training were Kosovo Police officials from different regions.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë