Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës

Me datën 19 tetor 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin pjesëtaret nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On October 19, 2022,the AWKP in coordination with the Training Division of the DGP and with support from INL The American Embassy in Kosovo held a one-day training on the topic “Skills and abilities to advance the position of women within the Kosovo Police”.

Participating in this training were members from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë