Gratë në sektorin e sigurisë dhe ballafaqimi me sfidat

Me datën 22 shkurt 2022, SHGPK në bashkpunim me Divizionit te Trajnimeve dhe me mbështetjen e INL Ambasada Amerikane në Kosovë, ka organizuar tryezen e rrumbullaket “Gratë në sektorin e sigurisë dhe ballafaqimi me sfidat” .

Ne këtë event të pranishëm kanë qenë përfaqësues të Institucioneve të Sigurisë së Republikes së Kosovës dhe partneret ndërkombëtarē.

On February 22, 2022, the AWKP in cooperation with the Training Division and with the support of the INL US Embassy in Kosovo, organized a round table “Women in the Security Sector and Meeting the Challenges”.

The event was attended by representatives of the Security Institutions of the Republic of Kosovo and international partners.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë