Propozimi për Projekte

Me datën 09 Shkurt 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Propozimi për Projekte”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 25 zyrtarë nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On February 09 ,2022, the AWKP in coordination with the GDP Training Division and with the support of the INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Proposal for Projects”.

Participants in this training were 25 officers from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë