Në vazhdën e aktiviteteve të saj ,sot më datë 19 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë

Në vazhdën e aktiviteteve të saj ,sot më datë 19 maj 2022, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë ,ka filluar ligjeratat inkurajuese për zyrtaret policore të cilat do t’i nënshtrohen pocesit të gradimit për graden Rreshter. Ky aktivitet i ShGPK-së do të vazhdoj për pesë ditë me radhë.

Following its activities, today, May 19, 2022, the Kosovo Police Women’s Association in cooperation with the GPD Training Division and with the support of the INL US Embassy in Kosovo, has started encouraging lectures for police officers who will be subject to the promotion process for the rank of Sergeant. This AWKP activity will continue for five days .

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë