Menaxhimi i stresit ne vendin e punes

Me datën 27 prill 2022, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Menaxhimi i stresit ne vendin e punes”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 24 zyrtar policor dhe staf civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On April 27, 2022, the AWKP in coordination with the GPD Training Division and with the support of the INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Workplace Stress Management”.

Participants in this training were 24 police officers and civilian staff from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë