Gratë për Gratë

Me datë 05 Dhjetor 2020, nënkryetarja e SHGPK-së, Major Vjollca Hoti prezantoi në punëtorin me titull “Gratë për Gratë” e organizuar nga KAYAV (Kosovar Albanian Youth Against Violence) e cila punëtori (webinar) u organizua gjatë 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.

Në këtë punëtori u prezantua roli dhe rëndësia e përfshirjes së grave në sektorin e sigurisë dhe në vendimmarrje, si dhe ndikimin nga pandemia.

On 05 December 2020, the Vice President of the AWKP Major Vjollca Hoti presented at the workshop entitled “Women for Women” organized by KAYAV (Kosovar Albanian Youth Against Violence) which workshop (webinar) was organized during 16 days of activism against gender-based violence.

The workshop presented the role and importance of women’s involvement in the security and decision-making sector, as well as the impact of the pandemic.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë