Fuqizimi i Aftësive për Zgjidhjen e Konflikteve të Grave në Zbatimin e Ligji

Me datë 01&02 Dhjetor, SHGPK në bashkëpunim me UNDP, kanë mbajtur trajnimin online me temë “Fuqizimi i Aftësive për Zgjidhjen e Konflikteve të Grave në Zbatimin e Ligjit”.

Trajnimi është ndjekur nga 15 zyrtare policore, pjesëtare të ShGPK-së.

—-

On 01 & 02 December ,AWKP in cooperation with UNDP, held an online training on “Strengthening Women’s Conflict Resolution Skills in Law Enforcement”.

The training was attended by 15 police officers, members of the AWKP.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë