Sot, me datë 04 Nëntor 2020, me ftesë të Kryetares së Komisionit për Çeshtje të Sigurisë dhe Mbrojtjes, znj. Fatmire Kollçaku, Kryetarja e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës, Major Teuta Nimani

Sot, me datë 04 Nëntor 2020, me ftesë të Kryetares së Komisionit për Çeshtje të Sigurisë dhe Mbrojtjes, znj. Fatmire Kollçaku, Kryetarja e Shoqatës së Grave të Policisë së Kosovës, Major Teuta Nimani, e shoqëruar nga disa eprore të Policise së Kosovës, paten takim ku u diskutua rreth punës dhe sfidave me të cilat gratë në Policinë e Kosovës ballafaqohohen çdo ditë në teren, sidomos në këtë kohë pandemie.

Today, on the 04 November 2020, with the invitation of the President of the Committee on Security and Defense, Mrs. Fatmire Kollçaku, the President of the Women Association of the Kosovo Police, Major Teuta Nimani, accompanied by several superiors of the Kosovo Police, had a meeting where they discussed about the work and challenges that women in the Kosovo Police face every day in the field, especially on this pandemic time.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë