Duke marrë parasysh situaten e krijuar nga Pandemia Covid-19, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të Policisë së Kosovës dhe me mbështetjen e INL Ambasades Amerikane në Prishtinë

Duke marrë parasysh situaten e krijuar nga Pandemia Covid-19, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të Policisë së Kosovës dhe me mbështetjen e INL Ambasades Amerikane në Prishtinë, ka vazhduar me aktivitetet e saj duke bërë shpërndarjen e maskave mbrojtëse për qytetarët në të gjitha rajonet e Republikës së Kosovës.

Taking into account the situation created by the Covid-19 pandemic ,the Kosovo Police Women`s Association in cooperation with the Regional Directorates of the Kosovo Police and with the support of the INL US Embassy in Prishtina ,has continued Its activities by distributing protective masks for citizens in all regions of Republic of Kosovo.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë