Ne vazhdën e aktiviteteve të veta Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves me datat 24 dhe 25 Shtator 2020

Ne vazhdën e aktiviteteve të veta Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves me datat 24 dhe 25 Shtator 2020, me mbështetjen e INL/Ambasades Amerikane në Prishtinë dhe përkrahjen e Policisë së Kosoves ka dhuruar një donacion në strehimoret/shtëpitë e sigurta në tërë teritorin e Republikes së Kosoves.

Ky donacion është mirëpritur nga te gjitha strehimoret .

—–

In continuation of its activities, the Kosovo Police Women’s Association on September 24 and 25, 2020, with the support of the INL / US Embassy in Pristina and the support of the Kosovo Police has donated to shelters / safe houses throughout the territory of Republic of Kosovo.

This donation was welcomed by all shelters.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë