Me datë 9 Mars 2020 kur po mbahet konferenca ndërkombëtare me pjesmarrje të shumë shteteve e që Policia e Kosovës dhe SHGPK është nikoqire e saj nën patronatin e Drejtorit të Përgjithshëm të PK-së Z.Rashit Qalaj, SHGPK nënshkruajti marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën e grave të shërbimit korrektues të Kosovës

Me datë 9 Mars 2020 kur po mbahet konferenca ndërkombëtare me pjesmarrje të shumë shteteve e që Policia e Kosovës dhe SHGPK është nikoqire e saj nën patronatin e Drejtorit të Përgjithshëm të PK-së Z.Rashit Qalaj, SHGPK nënshkruajti marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën e grave të shërbimit korrektues të Kosovës.

Kjo marrëveshje u arrit pas një bashkëpunimi të ndërsjellë mes këtyre Shoqatave .

—–

On March 9, 2020, when the international conference is being held with the participation of many countries where the Kosovo Police and AWKP are hosting it under the auspices of KP General Director Mr.Rashit Qalaj, the AWKP signed a cooperation agreement with the Association of Women in Correctional Service in Kosovo.

This agreement was reached after mutual cooperation between these Associations.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë