Me datë 20 korrik 2022, përfaqësueset e ShGPK-së kanë pritur në takim zëvendësen e ndihmës-sekretarit amerikan të Çështjeve Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit, ambasadoren Lisa A. Johnson

Me datë 20 korrik 2022, përfaqësueset e ShGPK-së kanë pritur në takim zëvendësen e ndihmës-sekretarit amerikan të Çështjeve Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit, ambasadoren Lisa A. Johnson. Gjatë takimit ajo nga afër u njoftua me aktivitetet e ShGPK-së dhe përkrahjen e vazhdueshme qe ka nga Ambasada Amerikane në Prishtinë.

On July 20, 2022, the representatives of AWKP hosted the deputy assistant secretary of the US for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Ambassador Lisa A. Johnson. During the meeting, she was closely informed about the activities of AWKP and the continuous support she has from the American Embassy in Pristina.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë