Në vazhdën e aktiviteteve, sot më datë 14 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së

Në vazhdën e aktiviteteve, sot më datë 14 mars 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, ka vazhduar ditën e shtatë të ligjëratës inkurajuese për zyrtaret policore të cilat do t’i nënshtrohen pocesit të gradimit për graden Rreshter.
Ky aktivitet i ShGPK-së do të vazhdoj edhe nesër.


Following the activities, today March 14, 2024, the Women Association of Kosovo Police in cooperation with the Training Division of the GPD and with the support of INL the American Embassy in Kosovo, continued the seventh day of the lecture for encouraging police officers which will be going to the promotion process for the rank of Sergeant.
This activity of AWKP will continue until tomorrow.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë