Menaxhim dhe Lidership

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtine dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin dy ditor me temë: “Menaxhim dhe Lidership”.

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 25 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.

—–

Management and Leadership

AWKP supported by the Norwegian Embassy in Pristina and in coordination with the Training Division is holding a two day training on “Management and Leadership”.

The training is designed for Kosovo Police officers, and is attending by 25 participants from the GPD and the Regional Directorate.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë