February 21, 2023

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovë

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovës, me qëllim të fuqizimit të rolit dhe pozitës së gruas në Policinë e Kosovës, sot me datë 27 Gusht 2019 ka filluar trajnimin 4 ditor, qëllimi i të cilit trajnim është përkrahja e grave dhe vajzave të gradës …

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të Policisë se Kosovë Read More »

Planifikimi Strategjik

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, në ambientet e Drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Kosoves është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë “Planifikimi Strategjik Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policis së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 30 pjesëmarrës nga DPP dhe …

Planifikimi Strategjik Read More »

Menaxhim dhe Lidership

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtine dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin dy ditor me temë: “Menaxhim dhe Lidership”. Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 25 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. —– Management and Leadership AWKP supported by …

Menaxhim dhe Lidership Read More »

Planifikimi Strategjik

Me datë 22 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë Planifikimi Strategjik”. Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 32 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. —- Strategic Planning …

Planifikimi Strategjik Read More »

Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 22 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”. Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 33 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. — …

Shkathtësitë e Komunikimit Read More »

Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 21 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”. Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 34 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale. — …

Shkathtësitë e Komunikimit Read More »

Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës në familje

Me datë 14 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze dhe ne koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditorë me temë: “Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës ne familje”. Ne trajnim marrin pjesë hetuesit e rasteve të dhunës në familje, qëllimi i trajnimit është ngritja e kapaciteteve në trajtimin …

Vlerësimi i rrezikut për rastet e dhunës në familje Read More »