Planifikimi Strategjik

SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, në ambientet e Drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Kosoves është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë “Planifikimi Strategjik

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policis së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 30 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.

Strategic Planning

AWKP supported by the Norwegian Embassy in Pristina and in coordination with the Training Division, in the premises of the General Directorate of Kosovo Police is holding a one-day training called “Strategic Planning

The training is designed for Kosovo Police officers, and is attended by 30 participants from the GDP and the Regional Directorate.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë