Parandalimi i Dhunës në Familje

Me datë 06 Mars 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionin e Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Parandalimi i Dhunës në Familje”.

Trajnimi është i dizajnuar për zyrtarët e Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 22 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.

——

Prevention of Domestic Violence

On the 6th March 2019, AWKP supported by the Norwegian Embassy in Pristina and in coordination with the Training Division, is holding a one-day training on the topic “Prevention of Domestic Violence”.

The training is designed for Kosovo Police officers, and is attended by 22 participants from the GDP and the Regional Directorate.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë