Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 21 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”.

Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 34 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.

Communication Skills

On the 21st February 2019, AWKP supported by the Norwegian Embassy in Pristina and in coordination with the Training Division, is holding a one-day training on “Communication Skills”.

The training is designed for the civilian staff of Kosovo Police, and are attended by 34 participants from the GPD and the Regional Directorate.

Shiko statistikat dhe reklamat

Promovo postimin

All reactions:

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë