Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 22 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”.

Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 33 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.

Communication Skills

On the 22nd February 2019, AWKP supported by the Norwegian Embassy in Pristina and in coordination with the Training Division, is holding a one-day training on “Communication Skills”.

The training is designed for the civilian staff of Kosovo Police, and are attended by 33 participants from the GPD and the Regional Directorate.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë