Shkathtësitë e Komunikimit

Me datë 22 Shkurt 2019, SHGPK-së mbështetur nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë dhe në koordinim me Divizionit të Trajnimeve, është duke e mbajtur trajnimin një ditor me temë: “Shkathtësitë e Komunikimit”.

Trajnimi është i dizajnuar për stafin civil të Policisë së Kosovës, dhe janë duke e ndjekur 33 pjesëmarrës nga DPP dhe Drejtorit Rajonale.

Communication Skills

On the 22nd February 2019, AWKP supported by the Norwegian Embassy in Pristina and in coordination with the Training Division, is holding a one-day training on “Communication Skills”.

The training is designed for the civilian staff of Kosovo Police, and are attended by 33 participants from the GPD and the Regional Directorate.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë