“Parandalimi dhe zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse dhe jo ngjitëse”

Me datën 03 Maj 2023 Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin e radhës me temë “Parandalimi dhe zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse dhe jo ngjitëse”.
Pjesmarrës në këtë trajnim ishin stafi i Policise së Kosovës nga rajone të ndryshme.


On May 3, 2023, the Kosovo Police Women’s Association, in coordination with the Training Division of the GPD and with the support of INL, the American Embassy in Kosovo, held the next training on the topic “Prevention and early detection of communicable and non-communicable diseases “.
Partlicipants in this training were Kosovo Police staff from different regions.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë