‘Prokurimi elektronik’

Me datën 16 dhe 17 Maj 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetjen e OSBE-së ka organizuar punëtorin“ Prokurimi elektronik”.
Pjesmarrës në këtë puntori ishin stafi i Policise së Kosovës nga rajone të ndryshme.

On May 16 and 17, 2023, the Kosovo Police Women’s Association, in coordination with the Training Division of the GPD and with the support of the OSCE, organized the “Electronic Procurement” workshop.
Participants in this worshoop were Kosovo Police staff from different regions.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë