Sot, me datë 26 Shkurt 2021, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, së bashku me antarët e Bordit Drejtues të SHGPK-së, u takuan me Drejtorin e Pëgjithshëm të Policisë së Kosovës Z.Samedin Mehmeti

Sot, me datë 26 Shkurt 2021, Kryetarja e SHGPK-së, Major Teuta Nimani, së bashku me antarët e Bordit Drejtues të SHGPK-së, u takuan me Drejtorin e Pëgjithshëm të Policisë së Kosovës Z.Samedin Mehmeti, ku biseduan rreth aktiviteteve të SHGPK-së. Drejtori Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, shprehi gadishmërinë e vazhdueshme për përkrahjen e SHGPK-së.

Today, February 26, 2021, the President of the AWKP,Major Teuta Nimani, together with the members of the Leafing Board of the AWKP , met with the General Director of the Kosovo Police, Mr. Samedin Mehmeti, where they talked about the activities of the AWKP.

The Director General of the Kosovo Police expressed his continued readiness to support the AWKP.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë