Suksese të mëdha për Majlinda Canolli në Garat Kampionati Ballkanik të Atletikës Master 2023

Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës dhe të gjithë anëtarët e saj, përgëzojnë dhe urojnë kolegen Majlinda Canolli për përfaqësim dinjitoz dhe rezultate të shkëlqyera të arritura në atletikë, në Garat Kampionati Ballkanik i Atletikës Master 2023, të mbajtur në Izmir te Turqisë nga data 01-03 shtator 2023..
Majlinda Canolli në këto gara ka marrë pjesë në disa diciplina të vrapimit dhe ka arritur rezultatet si në vijim:
Vendi i I-rë, ne distancen 1500 metra vrapim,
Vendi i I-rë, ne distancen 2000 metra vrapim,
Vendin e dyte ne disiplinen 800 metra vrapim,
Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës, i dëshiron Majlindës suksese të mëtutjeshme në garat sportive ndërkombëtare!


The Police Women’s Association of Kosovo and all its members congratulate and congratulate colleague Majlinda Canolli for dignified representation and excellent results achieved in athletics, in the 2023 Balkan Championship of Athletics Masters, held in Izmir, Turkey from 01 -03 September 2023..
In these competitions, Majlinda Canolli participated in several running disciplines and achieved the following results:
1st place, in the distance of 1500 meters running,
1st place, in the distance of 2000 meters running,
Second place in the 800 meters running discipline,
The Kosovo Police Women’s Association wishes Majlinda further success in international sports competitions!


Udruženje Žena Policije Kosova i svi njeni članovi, čestitaju koleginicu Majlindu Canoli za dostojanstveno predstavljanje I izvanredne rezultate postignute u atletici na Takmičenju Balkanskog Šampionata i Atletike Master 2023, održanog u Izmiru Turska, od 01-03 Septembra 2023.
Majlinda Canoli je na ovom takimčenju učestvovala na nekoliko disciplina trčanja i postigla sledeće rezultate:
I-mesto na 1500 metara trčanja
I-mesto na 2000 metara trčanja
II-mesto na 800 metara trčanja
Udruženje Žena Policije Kosova, želi Majlindi dalje uspehe na medjunarodnim sportskim takmičenjima!

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë