Dhuna ne baza gjinore

Me datën 8 shtator 2023, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë, mbajti trajnimin e radhës me temën “Dhuna ne baza gjinore”.

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin stafi i Policisë së Kosovës nga rajone të ndryshme.

On September 8, 2023, the Kosovo Police Women’s Association, in coordination with the Training Division of the GPD and with the support of INL, the American Embassy in Kosovo, held the next training on the topic “Gender-based violence”.

Participants in this training were Kosovo Police staff from different regions.

Udruženje žena Policije Kosova je 08/09/2023. godine, u koordinaciji sa Odeljenjem za obuku Generalne policijske uprave i uz podršku INL Američke ambasade na Kosovu, održalo obuku na temu “Rodno zasnovano nasilje”.

Učesnici ove obuke bili su pripadnici Kosovske policije iz različitih regiona.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë