Të drejtat e grave

Me datën 07.11.2019 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Të drejtat e grave”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 37 zyrtare nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës të cilët edhe u certifikuan për trajnimin në fjalë.

—-

On 07.11.2019 AWKP in coordination with the Training Division of GPD and with the support from American Embassy in Kosova held a one day training on “Women rights “.

Participants in this training were 37 officials from different regions of Kosovo Police who were also certified for the mentioned training.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë