Trafikimi me njerëz

Me datën 23 Nëntor 2021, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të PK-së dhe me mbështetje nga OSBE, mbajti trajnimin një ditorë me temë “Trafikimi me njerëz”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 25 pjesëtar të Policisë së Kosovës nga rajone të ndryshme të Kosovës.

On 23 November 2021, the AWKP ,in coordination with the KP Training Division and with the support of the OSCE, held a one-day training on “Human Trafficking”.

Participants in this training were a total of 25 members of the Kosovo Police from different regions of Kosovo.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë