Aktivitetet e përbashkëta potenciale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm

Sot me datë 12.11.2021 SHGPK me përkrahjen e OSBE-së dhe Divizionin e trajnimeve Prishtine, ishte pjesmarrëse te punëtorisë së organizuar nga OSBE ., ku teme e diskutimeve kane qene “Aktivitetet e përbashkëta potenciale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm “.

Në kete puntori pjesmarrëse ishin edhe gra të BIK (Bashkësia Islame e Kosovës) dhe Kishës Protestante . Jane diskutuar temat e cekura me larte dhe janë shkëmbyer ide drejt bashkëpunimeve të ndryshme në të mirë të shoqërisë.

Today, on 12.11.2021, the AWKP with the support of the OSCE and the Pristina Training Division, participated in a workshop organized by the OSCE, where the topic of discussion was “Potential joint activities for the prevention of violent extremism and radicalization leading to in terrorism “.

Women from ICK (Islamic Community of Kosova) and the Protestant Church also participated in this workshop. The above mentioned topics were discussed and ideas were exchanged towards different collaborations for the benefit of the society.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë