Me datën 28.10.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Administratë”.

Me datën 28.10.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Administratë”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 15 pjesëtar të stafit civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On 28.10.2021 AWKP in coordination with the GPD Training Division and with the support of INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Administration”.

Participants in this training were a total of 15 members of civilian staff from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë