Krimet Kibernetike

Me datën 14 tetor 2021, SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin 15 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On October 14, 2021 the AWKP in coordination with the GPD Training Division and with the support of the INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Cybercrime”.

Participants in this training were a total of 15 police officers from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë