Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi”

Me datën 18.08.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Lidershipi”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 29 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës, të pranishëm në takim ishin edhe përfaqesuesit e INL Ambasadës Amerikan ne Prishtine si dhe gra të ushtrisë Amerikane nga Kampi Bondsteel në Kosovë.

On 18.08.2021 KPS in coordination with the GPD Training Division and with the support of INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Leadership”.

Participants in this training were a total of 29 police officers from different regions of the Kosovo Police, present at the meeting were also representatives of the INL US Embassy in Pristina and women of the US Army from Bondsteel Camp in Kosovo.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë