Kontabiliteti menagjerial

Me datën 21.07.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Kontabiliteti menagjerial”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

—-

On 21.07.2021 AWKP in coordination with the GPD Training Division and with the support of INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Managerial Accounting”.

Participants in this training were a total of 20 officers from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë