Kontabiliteti menagjerial

Me datën 21.07.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Kontabiliteti menagjerial”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

—-

On 21.07.2021 AWKP in coordination with the GPD Training Division and with the support of INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Managerial Accounting”.

Participants in this training were a total of 20 officers from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Postimet e fundit

Kategoritë