Krimet Kibernetike

Me datën 29.06.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditorë me temë “Krimet Kibernetike”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 zyrtar policor nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës, të pranishëm në takim ishin edhe përfaqesuesit e INL Ambasadës Amerikan ne Prishtine.

—-

On 29.06.2021 AWKP in coordination with the GPD Training Division and with the support of INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Cybercrime”.

Participants in this training were a total of 20 police officers from different regions of the Kosovo Police, present at the meeting were also representatives of the INL US Embassy in Pristina.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë