Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës

Me datën 08.06.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë dhe aftësitë për të avancuar pozicionin e grave brenda Policisë së Kosovës”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 24 pjestare nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës.

On 08.06.2021 AWKP in coordination with the GPD Trainig Division and with the support of the INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Skills and abilities to advance the position of women within the Kosovo Police”.

Participants in this training were a total of 24 members from different regions of the Kosovo Police.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë