Shkathtësitë e komunikimit

Me datën 26.05.2021 SHGPK në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga INL Ambasada Amerikane në Kosovë mbajti trajnimin një ditor me temë “Shkathtësitë e komunikimit”.

Pjesmarrës në këtë trajnim ishin gjithsejt 20 pjestare të stafit civil nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës të cilët edhe u certifikuan për trajnimin në fjalë.

On 26.05.2021 AWKP in coordination with the GPD Training Division and with the support of INL US Embassy in Kosovo held a one-day training on “Communication Skills”.

Participants in this training were a total of 20 members of civilian staff from different regions of the Kosovo Police who were certified for the training in question.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë