Barazia gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë

Me datën 17 dhjetor 2019, SHGPK-ja, me përkrahjen e INL- Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe me mbështetjen e Divizionit të Trajnimeve të Policisë së Kosovës ka mbajtur punëtorinë me temën “Barazia gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë“.

Në këtë trajnim kanë qenë 26 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Policisë së Kosovës ku pjesëmarrësit kanë përfituar njohuri të reja dhe kanë diskutuar sfidat e barazisë gjinore në sektorin e sigurisë në Kosovë.

—–

On December 17, 2019, the KPSP, with the support of the INL-US Embassy in Pristina and with the support of the Kosovo Police Training Division, held a workshop on “Gender Equality in the Kosovo Security Sector”.

In this training there were 26 participants from different regions of Kosovo Police where participants gained new knowledge and discussed the challenges of gender equality in the security sector in Kosovo.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë