“Gratë në Polici

Sot me datë 03/03/2020 ka filluar konferenca në shtetin e Gjeorgjisë “Gratë në Polici” e që do të zgjasë deri me datën 06/03/2020, ku delegacioni nga Policia e Kosoves, konkretisht Shoqata e Grave e Policisë së Kosoves është duke ndjekur konferencen në shtetin Gjerogjisë. Pjesëmarrja e delegacionit të Kosovës është mundësuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë/INL.

—-

Today on 03/03/2020 the conference in the state of Georgia “Women in Police” has started which will last until 06/03/2020, where the delegation from Kosovo Police, namely the Association of Women in Kosovo Police is attending a conference in the state of Georgia.The participation of the Kosovo delegation is made possible by the US Embassy in Pristina / INL.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga UNOPS në Kosovë, ka përmbyllur trajnimin

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë