Gratë në qendër të Policimit

Nga data 6-11 Nëntor 2021, në Indonezi është mbajtur konferenca e 58 të vjetore e IAWP (Shoqata Ndërkombëtare e Grave Police) me temë “Gratë në qendër të Policimit”

Kjo konferencë nga shumica e shteteve është ndjekur në mënyrë virtuale, ku SHGPK është përfaqësuar nga Tog. Antigona Çitaku – Dibrani e cila është edhe anëtare e bordit drejtues të IAWP.

From 6-11 November 2021, the 58th annual conference of the IAWP (International Association of Women Police) with the topic “Women at the center stage of Policing” was held in Indonesia.

This conference was attended by most countries virtually, where AWKP was represented by Lieutenant Antigona Çitaku-Dibrani who is also a member of the IAWP board.

Komente:

Artikuj të ngjashëm

Sot, me datë 26 qershor 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Sot, me datë 16 maj 2024, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në koordinim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Në vazhdën e aktiviteteve të saj, Shoqata e Grave e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Divizionin e Trajnimeve të DPP-së dhe me mbështetje nga

Lexo më shumë »

Postimet e fundit

Kategoritë